ÇEVRE POLİTİKASI

dunyaaaa

Faaliyet gösterdiği tekstil sektöründe günün moda ve trendlerini yakından takip ederek, müşteri beklentilerine en uygun ürünleri sunmayı ve yeni ürünler geliştirmeyi amaçlayan kuruluşumuz, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde “Sürdürülebilir Çevre” ilkesiyle hareket etmektedir.

Bu Politikamız doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda başlıca amaç ve hedeflerimiz;

Ürün ve hizmetlerini müşteri beklentilerine ve Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirmek,

“Sürdürülebilir Çevre” ilkesiyle hareket ederek, tüm çalışanların katılımıyla uyguladığı Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,

Öncelikli olarak aşağıdaki şartların yerine getirilmesi sağlamak ve bu şartlara tam uyum içinde hareket etmek;

-Çevre Mevzuatı (Çevre Kanunu ve İlgili Yönetmelikler) tanımlı şartlarına tam uyum,

-Müşterilerin çevre şartlarına tam uyum,

Ulusal ve Uluslararası Çevre Mevzuatı’na ve müşterilerimizin çevre yönetimine uygun olarak kurulan Çevre Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını, sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen tüm tarafların katılımıyla, “Temiz, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre İçin El Ele” bilinciyle hareket etmek,

Temiz enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik planlar geliştirmek ve enerji tüketimini azaltmak suretiyle kirliliğin önlenmesine katkıda bulunmak,

“Su hayattır” ilkesiyle su tüketimini minimize etmek, geri dönüşümüne yönelik planlar geliştirmek,

“Sıfır Atık” kapsamında atıkların kaynakta minimize ayrıştırılması ve oluşan atıkların geri dönüşümünü sağlamayı, bertarafı sırasında çevresel etkileri azaltmak,

Oluşan atık suyun, hava emisyonlarının ve katı atıkların kontrollü bir şekilde yönetimini ve minimizasyonunu sağlamak, mümkün olduğunda atıkların geri kazanım yolu ile bertarafını sağlayarak çevre kirliliğini önlemek,

Mevcut kimyasalların satın alınması, kullanılması ve imhasını; Kimyasal Yönetim Politika ve Prosedürü uyarınca tüm süreçlerlerde ve operasyonlarda yürütmek,

Faaliyetlerimiz sırasında çevreyi etkileyebilecek etkenlerin önceden risk analizini yaparak; bir çevre kazası veya acil durum oluşmasını, gereken tedbirleri alarak engellemek.